ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zwrotu produktu możesz dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania paczki bez podania przyczyny.

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: kontakt@luckyducky.pl ze wskazaniem którego zamówienia i których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwrot zakupionego towaru wraz z potwierdzeniem zakupu i wypełnionym formularzem zwrotu należy wysłać na adres: Lucky Ducky, ul. Szymanowskiego 14, 80-280 Gdańsk z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY” niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia przesłania formularza zwrotu.

Zwrot płatności za zwracany towar zwracamy niezwłocznie w taki sam sposób, jednak nie później niż 14 dni od otrzymania przez nas zwracanego produktu. 

REKLAMACJE

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o opis wady produktu, zdjęcia oraz dowód zakupu i wysłanie na adres kontakt@luckyducky.pl.

Sprawę niezwłocznie przekazujemy do producenta uszkodzonego produktu i postępujemy wraz z jego instrukcjami.

Czasami do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się przesłanie reklamowanego towaru wówczas Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji lub przesłanie Towaru. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia/ odebrania Towaru przez Sprzedawcę.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.