Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.luckyducky.pl

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Lucky Ducky kupujący powinien zapoznać się z treścią regulaminu.

Usługodawca (Sprzedawca),Paulina Kaczmarek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lucky Ducky Paulina KAczmarek z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szymanowskiego 14 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7431857447, REGON: 360551758, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.luckyducky.pl, adres poczty elektronicznej: kontakt@luckyducky.pl, tel. + 718 265; Usługodawca jest administratorem danych osobowych oraz administratorem portalu www.luckyducky.pl

Dane kontaktowe Sprzedający (sprzedawca, usługodawca)

Lucky Ducky Paulina Kaczmarek
ul. Szymanowskiego 14
80-280 Gdańsk
Email: kontakt@luckyducky.pl
Tel. 724 718 265
NIP: 743-185-74-47, REGON: 360551758
Konto bankowe: Alior Bank 91 2490 0005 0000 4500 3198 0416

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest:

wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie (zakupy bez rejestracji), bądź złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu,

zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja

2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Kupującym”).

3. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach

4. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne iużytkowe oraz ceny, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Złożenie zamówienia. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na Towary niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

6. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, objęte rękojmią na wady ukryte i gwarancją (w przypadku produktów objętych gwarancją producenta).

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać 24 godz na dobę

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu

Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.luckyducky.pl . Wybrany towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Przed finalnym złożeniem zamówienia Kupujący będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. dokładne wyliczenie zamawianych produktów, ich cenę jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Kupującego podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie. W niektórych przypadkach pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia przez telefon. Klient zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.

Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego

Zamówienia dokonane po godz. 12:00, w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu (u importera/hurtownii), Kupujący zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

Dla wszystkich zakupionych towarów Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane. Dla zamówień złożonych z wielu produktów wysyłka następuje w najdłuższym terminie z określonych przy dostępności produktów.

PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Przelewy prosimy kierować na numer rachunku bankowego: 91 2490 0005 0000 4500 3198 0416 Lucky Ducky Paulina Kaczmarek, ul. Szymanowskiego 14, 80-280 Gdańsk. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia. Niezbędne dane Kupujący otrzyma w mailu potwierdzającym zakup.

Kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl

Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ul. Szymanowskiego 14, 80-280 Gdańsk

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty należności na konto Sprzedawcy w przeciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Kupującemu wiadomości podsumowującej zamówienie, będzie ono uznawane za niezłożone

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY

Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

Wysyłka zakupionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.​

Koszty dostawy:

W przypadku zamówień o wartości do 300zł:

Gdy Klient wybrał formę płatności kartą płatniczą, płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl lub przelew na konto oraz wysyłka jest na terenie Polski, koszt wysyłki to 15 zł brutto. Gdy Klient wybrał formę płatności pobranie oraz wysyłka jest na terenie Polski, koszt wysyłki to 19 zł brutto.

W przypadku zamówienia o warto ci przekraczającej 300 zł – wysyłka na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD jest darmowa.

Wysyłka zagraniczna, na terenie Unii Europejskiej, jest możliwa po uprzednim kontakcie ze Sklepem. Wysyłki zagraniczne są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna sprzedaży, a tym samym zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub uszkodzony z powodów leżących po stronie Kupującego

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: kontakt@luckyducky.pl ze wskazaniem którego zamówienia i których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwrot zakupionego towaru należy wysłać na adres: Lucky Ducky, ul. Szymanowskiego 14, 80-280 Gdańsk z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), wraz ze wszystkimi metkami i dowodami zakupu oraz formularzem zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od przesłania informacji o odstąpieniu. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) w przeciągu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia do Sklepu zwracanego towaru pod warunkiem spełnienia w/w warunków. Jeśli wszystkie warunki o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

REKLAMACJA/RĘKOJMIA

Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT a w przypadku zamówienia poprzez stronę internetową www.luckyducky.pl numer zamówienia).

Kupujący ma prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

Kupujący powinien poinformować mailowo o reklamacji wysyłając wiadomość zawierającą jak najwięcej informacji i okoliczności wystąpienia wady na kontakt@luckyducky.pl podając powód reklamacji, dołączając zdjęcia wady oraz podać swoje oczekiwania (wymiana na nowy, naprawa, obniżenie ceny). Czasami do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się przesłanie reklamowanego towaru wówczas Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji lub przesłanie Towaru. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia/odebrania Towaru przez Sprzedawcę. Kupujący powinien odesłać reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura/nr zamówiena) oświadczeniem dotyczącym reklamacji/wymiany, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Kupującego. Koszt dostawy ponosi Kupujący, jednak w przypadku uznania reklamacji koszty dostawy zostają zwrócone. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany Kupującemu na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca ma 14 dni do ustosunkowania się do przesłanej reklamacji. W przypadku braku takiej informacji w ciagu 14 dni reklamacje uznaje się za rozpatrzoną z wolą Reklamującego.

Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Lucky Ducky, ul. Szymanowskiego 14, 80-280 Gdańsk z dopiskiem „REKLAMACJA”.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży powstałą w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczającej) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień.

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.luckyducky.pl lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o naszej ofercie lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem naszej strony internetowej.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Lucky Ducky. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług.

Twoje dane przekazujemy podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu z nami umowy sprzedaży zakupionych przez Ciebie towarów:

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Twoje dane niezbędne do realizacji zamówienia udostępnimy firmie kurierskiej DPD Polska

W zależności od wyboru sposobu płatności za zakupione towary, udostępniamy Twoje dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, udostępniamy Twoje dane, następującym podmiotom:

PayU S.A.

PayPal, Inc.

Innym operatorom płatniczym, z którymi Lucky Ducky nawiąże współpracę w celu otrzymania płatności za zakupione przez Ciebie produkty.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail lub nr telefonu, będziemy udostępniać Twoje dane podmiotom prowadzącym wysyłki informacji handlowej tj.:

FreshMail Sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 155 c
31-406 Kraków

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

Dane które nam przekazujesz będziemy przetwarzać w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia kiedy przekazałeś nam Twoje dane.

Pamiętaj, że masz prawo do:

Dostępu do Twoich danych – w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Lucky Ducky pocztą e-mail: kontakt@luckyducky.pl

przenoszenia – masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto na www.luckyducky.pl możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez www.luckyducky.pl

żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych

Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na dostosowanie regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Kupujących korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin.

Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Kupujących korzystających z usługi konta).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa