Regulamin

 
Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Lucky Ducky kupujący powinien zapoznać się z treścią regulaminu
 
Dane kontaktowe Sprzedający (sprzedawca, usługodawca)
 
Lucky Ducky Paulina Kaczmarek
ul. Szymanowskiego 14
80-280 Gdańsk
 
Email: kontakt@luckyducky.pl
 
Tel. 724 718 265
 
NIP: 743-185-74-47, REGON: 360551758
 
Konto bankowe: Alior Bank 91 2490 0005 0000 4500 3198 0416
 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest:
 • wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź
 • złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu,
 • zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja
2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Kupującym”).
 
3. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 
4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
 
5. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego
 
6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 
7. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 
8. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
 
9. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, objęte rękojmią na wady ukryte i gwarancją (w przypadku produktów objętych gwarancją producenta).
 
 
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 
 1. Zamówienia można składać 24 godz na dobę
 2. Przed finalnym złożeniem zamówienia Kupujący będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. dokładne wyliczenie zamawianych produktów, ich cenę jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Kupującego podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie. Klient zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego
 6. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu (u importera/hurtownii), Kupujący zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
 8. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane.
 9. Dla zamówień złożonych z wielu produktów wysyłka następuje w najdłuższym terminie z określonych przy dostępności produktów.
 
 
KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY
 
 1. Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 2. Koszt odesłania do Sklepu przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Kupujący, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany wadliwego lub zwrotu wadliwego towaru, Sprzedawca zwraca poniesione przez Kupującego koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu. W pozostałych przypadkach (tj. gdy reklamacja, wymiana lub, zwrot wadliwego towaru będą niezasadne) Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki.
 3. Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
 • Przelewem na konto bankowe: Alior Bank 91 2490 0005 0000 4500 3198, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia.
 • Przelewy24
 • Za pobraniem tylko w przypadku przesyłki kurierskie
4. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ul. Szymanowskiego 14, 80-280 Gdańsk.4.Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza e-mailowo przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku braku wpłaty należności na konto Sprzedawcy w przeciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Kupującemu wiadomości podsumowującej zamówienie, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.
 
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
 1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna sprzedaży, a tym samym zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub uszkodzony z powodów leżących po stronie Kupującego
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: kontakt@luckyducky.pl ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), wraz ze wszystkimi metkami i dowodami zakupu w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.
 4. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy w przeciągu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia do Sklepu zwracanego towaru pod warunkiem spełnienia w/w warunków. Jeśli wszystkie warunki o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
 7. Zwrot zakupionego towaru należy wysłać na adres: Lucky Ducky, ul. Szymanowskiego 14, 80-280 Gdańsk z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.
 8. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Odstąpienie nie ma zastosowania w przypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Nabywcy, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 6.1.,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych,
10.W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 
 
REKLAMACJA/RĘKOJMIA
 
 1. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 2. Kupującemu służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.
 4. Kupujący powinien poinformować mailowo o reklamacji wysyłając wiadomość na kontakt@luckyducky.pl podając powód reklamacji, dołączając zdjęcia wady oraz podać swoje oczekiwania (wymiana na nowy, naprawa, obniżenie ceny). Kupujący powinien odesłać reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oświadczeniem dotyczącym reklamacji/wymiany, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Kupującego. Koszt dostawy ponosi Kupujący, jednak w przypadku uznania reklamacji koszty dostawy zostają zwrócone. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany Kupującemu na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca ma 14 dni do ustosunkowania sie do przesłanej reklamacji. W przypadku braku takiej informacji w ciagu 14 dni reklamacje uznaje się za rozpatrzoną z wiolą Reklamującego. Przykładowy formularz znajduje się tutaj.
 5. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Lucky Ducky, ul. Szymanowskiego 14, 80-280 Gdańsk z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych (Lucky Ducky z siedzibą w Gdańsku 80-280 przy ul. Szymanowskiego 14) w celu założenia konta Kupującemu i realizacji zamówień w ramach sklepu internetowego luckyducky.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Dane osobowe Kupujących dokonujących płatności za pośrednictwem PayPal za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayPal S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na dostosowanie regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Kupujących korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Kupujących korzystających z usługi konta).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 
 
Sellingo.pl